eset-3

Ödeme Kuruluşu Nedir?

Çevrimiçi platformlarda ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlar, kendi temeli ile ödeme işlemini gerçekleştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun sitesindeki açıklamaya göre ödeme kuruluşu; ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek üzere 6493 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen tüzel kişidir. Kanuna göre bu tüzel kişinin anonim şirket şeklinde olması, şirketin ve ortaklarının Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

BDDK tarafından yayımlanan 6493 no’lu “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” ile ilgili düzenlenen yönetmelik ve tebliğ, ödeme hizmetleri sunan kuruluşlara yeni güncellemelerde bulunmuştur. Bu mevzuata göre ödeme kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve denetlenmesi BDDK’ nın sorumluluğudur. Ödeme kuruluşlarının, etkinlik izni almak için gerçekleştirmesi gereken şartlar bulunmaktadır. İzni almanın akabinden yurtiçi/yurtdışı para transferi, fatura ödeme, mobil ödeme gibi işlemler yapılabilecektir.

Ödeme Kuruluşu’nun Zorunlu Tutulduğu Şartlar

Faaliyet izni almak için gerçekleştirmesi gereken şartlar, kanunun 14. maddesinin 2. fıkrasında belirtilmiştir. Bu maddeleri şöyle sırlanır:

 • 1. Anonim şirket tanımına uyması,
 • %10 ve üzeri paya sahip ortakların ve kontrolü elinde bulunduranların Bankacılık Kanununda banka kurucuları için aranan kriterlere uyması,
 • Pay senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması,
 • Fatura ödeme kuruluşlarının en az 1 milyon Türk Lirasına, diğer ödeme kuruluşları için ise en az 2 milyon Türk Lirasına sahip olması,
 • Kanun kapsamındaki işlemleri uygulayabilmek için yeterli sayıda ve nitelikte personele, yönetime ve teknik donanıma sahip olmasının yanı sıra şikayet ve itirazlar için de yetkili birimlere sahip olması,
 • Ödeme kuruluşları faaliyetlerinin devamlılığına ve ödeme hizmeti kullanıcılarıyla ilgili fon ve bilgilerinin güvenliğine ve gizliliği üzerine gerekli önlemi alması,
 • Kurumun denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık bünyesi ve organizasyon şeması olması.

Ödeme Kuruluşlarının Uygulayabileceği Hizmetler

Bu hizmetler kanunun 12. maddesinin 1. fıkrasında belirtilmiştir. Bu madde ile ödeme kuruluşlarının gerçekleştirebileceği etkinlikler şu şekilde sınırlandırılmıştır.

 • 1. Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetleri de kapsayan ödeme hesabının yönetilmesi için gerekli tüm işlemler,
 • Fatura ödemeleri,
 • Para havalesi,
 • Mobil Ödeme
 • Kredi Kartı tahsilâtı, Sanal Pos
 • Ödeme aracının ihraç ve kabulü

Bu kanun ile ödeme kuruluşlarında belirli bir standart belirlenmiştir. Güvenilirliği artmıştır ve tüketici korunmuştur.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *